Downloads 1 Downloads 2 Downloads 3 Dowmloads 4 Downloads 5 Downloads 6 Downloads 7 Downloads 8

  Downloads 1

CD – FLUTE BAROQUE CONCERTOS

Claudio Montafia - flute

Live recording

01 A.Vivaldi - Concerto Op 10 1 MB 4,0
02 A.Vivaldi - Concerto Op 10 1 MB 1,7
03 G.Tartini - Concerto in Sol M. Allegro MB 3,0
04 G.Tartini - Concerto in Sol M. Andante MB 4,0
05 G.Tartini - Concerto in Sol M. Allegro MB 2,1
06 C.Ph.E.Bach - Concerto in Re m.  KB 6,5
07 C.Ph.E.Bach - Concerto in Re m.  MB 8,4
08 C.Ph.E.Bach - Concerto in Re m.  KB 5,6
09 G.B.Pergolesi - Concerto in Sol M.  MB 3,9
10 G.B.Pergolesi - Concerto in Sol M.  MB 4,4
11 G.B.Pergolesi - Concerto in Sol M.  MB 2,7
12 J.S.Bach - Concerto in Mi m. BWV 1059  MB 5,3
13 J.S.Bach - Concerto in Mi m. BWV 1059  MB 5,1
14 J.S.Bach - Concerto in Mi m. BWV 1059  MB 2,4
15 A.Vivaldi - Concerto Op. 10 3 Allegro MB 3,4
16 A.Vivaldi - Concerto Op. 10 3 Cantabile MB 2,7
17 A.Vivaldi - Concerto Op. 10 3 Allegro MB 2,4
18 W.A. Mozart - Adagio Quartetto in Re M. MB 2,4

Covers MB 5,0

Downloads 1
Credits  |  housemouse - Copyright ©2012